Archiwum dla kategorii Stowarzyszenia

Książka adresowa

Stowarzyszenie Silni Razem

Adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 25, 18-300 Zambrów Numer KRS: NIP:  Regon:  Data dokonania wpisu do KRS: Status Organizacji Pożytku Publicznego: brak Nr konta bankowego:   DZIAŁANIA ORGANIZACJI: I. Spotkania wszystkich organizacji pozarządowych raz w miesiącu, ostatni piątek miesiąca, godzina 17.00,  dla ustalenia wspólnych działań na rzecz  środowiska lokalnego oraz...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku Piechoty

Adres: Nagórki-Jabłoń 73 /b, 18-300 Zambrów Numer KRS: 0000518521 NIP: 7231629546 Regon: 200876602 Data dokonania wpisu do KRS: 2014-07-31 Nr konta bankowego: w trakcie zakładania   Celem Stowarzyszenia jest:  1) popularyzacja i rozwój działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie “Szansa” w Zambrowie

Adres: ul. Wilsona 1/10, 18-300 Zambrów Numer KRS: 0000042927 NIP: 723-14-59-251 Regon: 450705700 Data dokonania wpisu do KRS: 10-09-2001 Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało: 15-09-2004 Nr konta: PKO BP O/Zambrów 75 1020 1332 0000 1002 0028 1212 CEL ORGANIZACJI: Prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa, rehabilitacji społecznej...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie “Towarzystwo Nasz Szpital”

Adres: ul. Fabryczna 3 lokal 207, 18-300 Zambrów Numer KRS: 0000009284 NIP: 723-15-11-678 Regon: 451093541 Data dokonania wpisu do KRS: 10-05-2001 Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało 02-02-2006 nr konta: BS Zambrów 14 8775 0009 0010 0109 5080 0001 CEL ORGANIZACJI: Czynny udział we wszystkich inicjatywach lokalnych, regionalnych, krajowych...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów

Adres: Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów Numer KRS:   0000454707 NIP: 7231629055 Regon: 20078112600000 Data dokonania wpisu do KRS: 14-03-2013 CEL ORGANIZACJI: Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działalność sportową i rekreacyjną.     Oferta Stowarzyszenia:   Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów prowadzi bezpłatne zajęcia gry w piłkę...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie Przyjaciół osób starszych i niepełnosprawnych „Człowiek nie wiek”

Adres: Al. Wojska Polskiego 41A/65, 18-300 Zambrów Numer KRS: 0000447318 NIP:  7231628943 Regon:  20075746400000 Data dokonania wpisu do KRS: 11-01-2013 CEL ORGANIZACJI: Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w różnych formach inicjatyw społecznych.     Oferta organizacji: A. W zakresie pomocy społecznej: Utworzenie i prowadzenie całodobowego DPS dla osób starszych i...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

Adres: Aleja Wojska Polskiego 52 lok. 2, 18-300 Zambrów Numer KRS: 0000400622 NIP: 723-16-28-280 Regon: 200657202 Data dokonania wpisu do KRS: 03-11-2011 Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało 12-12-2013 Nr konta: B. S. Zambrów 91 8775 0009 0010 0100 0060 0001 CEL ORGANIZACJI: Wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków, pomoc w...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie “Zambrowskie Produkty Lokalne”

Adres: Aleja Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Numer KRS:  0000233993 NIP: 7231575000 Regon: 20001569100000 Data dokonania wpisu do KRS: 12-05-2005 CEL ORGANIZACJI: Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do wypromowania lokalnych i regionalnych produktów.      Kontakt:   86 271 88 32...
Czytaj »
Książka adresowa

Stowarzyszenie Przyjaciół „Czwórki” w Zambrowie

Adres: Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów Numer KRS:  0000495236 NIP: 723-16-29-262 Regon: 20083144000000 Data dokonania wpisu do KRS: 21-01-2014 CEL ORGANIZACJI: Działalność na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży – uczniów oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, promocji tradycji środowiska lokalnego, osiągnięć społecznych, kulturalnych i gospodarczych...
Czytaj »
12
Chcesz poruszyć temat? Napisz do nas, opublikujemy Twój artykuł...