W 2015 roku następuje zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych z terenu nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zambrów. HARMONOGRAMY: 1. Harmonogram odbioru odpadów i wielkogabarytów: Odpady komunalne w budownictwach wielorodzinnych usuwane będą w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż: a) dwa razy w tygodniu...
Czytaj »