17 marca 2017 roku swoje 100. urodziny świętował mieszkaniec Gminy Zambrów Pan Ludwik Wiśniewski – mieszkaniec wsi Wiśniewo.

Ten wyjątkowy dzień Jubilat spędził w gronie rodziny i licznie przybyłych gości. Podczas uroczystości Jubilat nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i otrzymanych życzeń. Jako że jest on Sybirakiem wspominał pięcioletnią zsyłkę na Syberię w okolice Omska. Ze zsyłki Ludwik Wiśniewski wrócił z żoną Katarzyną. Także ona dożyła sędziwego wieku – razem z mężem przeżyli wspólnie 67 lat. Ludwik Wiśniewski pochodził z licznej rodziny – miał siedmioro rodzeństwa. Razem z żoną wychował czterech synów a obecnie ma dwie wnuczki, trzech wnuków oraz trzech prawnuków.

Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos złożył życzenia dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali także Premier Beata Szydło, Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński. Jubilat otrzymał od zaproszonych gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.

Obecnie Jubilat cieszy się dobrym stanem zdrowia i życzliwą opieką rodziny. Mieszka z synem Kazimierzem w Wiśniewie i jest często odwiedzany przez swoje synowe.

Panu Ludwikowi życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i wielu powodów do radości w dalszym życiu!