Głównym celem projektu jest promowanie i kultywowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa regionu poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Promocję bogactwa lokalnej kultury i historii. Rozbudowę infrastruktury służącej propagowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego.

Działania inwestycyjne w założeniu będą miały na celu odrestaurowanie i przeznaczenie na cele kulturalne budynku i terenów po byłej szkole w miejscowości Srebrny Borek. W budynku tym znajdzie się również 10 miejsc noclegowych. Na zagospodarowanym terenie wokół budynku powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych , na których zostanie wydzielonych 6 miejsc na caravaning. Na atrakcyjnych i szeroko wykorzystanych ścieżkach rowerowych na terenie gminy Szumowo pojawią się tablice informacyjne promujące gminę.

Z kolei Kniagninska Rada Wsi rozbuduje Muzeum Wsi Knyahynyok oraz poprawi oznakowanie zabytków kulturalno-historycznych – wybuduje licząca ok. 3,5 km długości trasę rowerową i pole namiotowe wraz z infrastrukturą.

źródło: Portal informacyjny Gminy Szumowo.

Obok projektu Gminy Szumowo na liście projektów znalazł się projekt Powiatu Zambrowskiego dotyczący rozbudowy Szpitala Powiatowego w Zambrowie a także projekt Gminy Rutki-Kossaki. Warto podkreślić, że w ramach celu tematycznego Dziedzictwo szansę na pozyskanie środków będzie miało także Miasto Zambrów współpracujące z partnerem z Białorusi – miastem Skidel.