Urząd Miasta Zambrów ogłosił przetarg na „Przebudowę ulicy 71 Pułku Piechoty w Zambrowie”. Przedmiotem inwestycji będzie wymiana warstwy ulicy, zmiana nawierzchni ścieżek rowerowych oraz przebudowa skrzyżowania zwykłego na małe rondo.

Ulica 71 Pułku Piechoty jest ulicą miejską, zaś ulica Jana Pawła II jest ulicą powiatową. Drogi te tworzą ważny ciąg komunikacyjny, gdyż łączą ulicę Białostocką i Mazowiecką a więc trasy wylotowe na Białystok i Wysokie Mazowieckie. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 71 Pułku Piechoty i Jana Pawła ze względów bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniu tym notowane były liczne stłuczki i wypadki.

Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty obejmowała będzie wymianę nawierzchni ulicy, poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej nawierzchni z betonu beton asfaltowego. Przebudowie ulegnie także istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na nawierzchnię bitumiczną – beton asfaltowy. Dodatkowo zostaną przełożone nawierzchnie zjazdów bramowych na posesje. Urząd Miasta przewidział w zakresie zamówienia realizację chodników z kostki betonowej bezfazowej, która nie powoduje wibracji w czasie przemieszczania się po tej powierzchni.

Ważnym elementem przebudowy będzie zmiana skrzyżowania ze zwykłego czterowlotowego na małe rondo o średnicy zewnętrznej wynoszącej 34 m z wyspą środkową o nawierzchni trawiastej. Wyspa zostanie pokryta 20 cm warstwą humusu. Dodatkowo rondo zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie w postaci lamp ledowych.

Na uwagę zasługuje zmiana przebiegu ścieżek rowerowych. W wyniku przebudowy ulegnie poprawa bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym przez ulicę Poświątne. Kompleksowo zostały rozplanowane przejazdy rowerowe wokół nowego ronda. Zmianie ulegnie też geometria trasy rowerowej w okolicy wjazdu na most nad rzeką Jabłonką od strony ciepłowni. Niestety nie ulegnie rozdzieleniu ruch pieszy i rowerowy na moście, który wymagałby poszerzenia jego szerokości.

Miasto Zambrów pozyskało na remont i budowę nowego ronda środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wartość projektu wyniesie ponad 2 mln zł a dofinansowanie ze środków pomocowych wyniesie 50%. Przebudowany zostanie odcinek o długości ponad 700 metrów.