DSC_2992W zambrowskich szkołach podstawowych ruszyła rekrutacja dla dzieci do klasy pierwszej.

Dokumenty w terminie od 15 marca do 5 kwietnia br. powinni przedkładać rodzice lub opiekunowi prawni. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci urodzonych w2010 roku zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły mogą w niej też składać pisemny wniosek, jednak przyjęcia w takim przypadku będą musiały być zgodne z przyjętymi w Statucie Szkoły kryteriami oraz w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

Wszystkie dzieci urodzone w 2010 roku, zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2011 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2010, zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkół, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie, będą przyjmowane do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.

Kryteria naboru i ich waga są następujące:

  1. Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,
  2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,
  3. Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,
  4. Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
  5. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w szkołach podstawowych w terminie do 10 maja 2016 roku.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach.

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa nr 3

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa nr 4

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa nr 5