Łomża_MDK_DŚTMiejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Ciborowskiego S Y M E T R I A L E - piątek, 17 marca 2017r., godz. 18.00, Galerii Pod Arkadami w Łomży - Wstęp wolny

Autor pisze: W SYMETRIALACH chciałem przedstawić własną wizję rzeczywistości potraktowanej jako tworzywo kreujące jej inność i zachęcającą do  spojrzenia  na świat jako swoisty „ekran wyobraźni”.  Inne zorientowanie przestrzenne i kierunkowe moich fotografii mają pomóc w takim właśnie uruchomieniu wyobraźni, co pozwoli zobaczyć  ten „alternatywny świat” jako jeden z nieskończonych jego wariantów. Ogólnie uważa się, że symetria  w obrazie jest „przegadaniem” bo obie strony obrazu są tożsame. Chciałem jednak pokazać, że symetria utworzona w „naturalny sposób”, tj. jako odbicie w wodzie – potrafi stworzyć specyficzny  obraz o niecodziennych walorach plastycznych, wystarczy tylko wyłączyć nawykowe poszukiwanie materialnej dosłowności (typowej w percepcji fotografii) i patrzeć tylko oczami własnej wyobraźni czyli „tylko obraz i ja”. Mam nadzieję, że moje zdjęcia uruchomią Waszą wyobraźnię i oderwą od monotonii codziennej rzeczywistości. 

Zbigniew Ciborowski (AFRP)  /ur. 1948r.w Łomży/, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodu nauczyciel – polonista. Zajmuje się różnymi dziedzinami fotografii i od 45. lat uprawia różne jej rodzaje. Jest  popularyzatorem i krytykiem sztuki fotograficznej. Zajmuje się także grafiką komputerową współpracując z wydawnictwami. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw i konkursów fotograficznych gdzie otrzymał znaczące nagrody i wyróżnienia. Jest członkiem-założycielem  Klubu Fotografii NURT w Łomży oraz  członkiem rzeczywistym (leg. nr 315) Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej (FIAP) skąd otrzymał tytuł Artysty Fotografika RP.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

Ul. Wojska Polskiego 3

18 – 400 Łomża

tel. 86 216 32 26