W czwartek (16 marca) na parkingu przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Jest to jeden z elementów innowacji pedagogicznej „Szkoła altruizmu – Chrońmy bezinteresownie zdrowie i życie ludzkie”, prowadzonej przez Bursę Szkolną nr 1 w Zambrowie.

Projekt realizowany jest przez placówkę od zeszłego roku. Polega on na kształtowaniu postaw bezinteresowności, otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeb, zrozumieniu znaczenia krwi w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zachęcaniu do czynnego udziału w honorowym krwiodawstwie i innych formach humanitarnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża, zachęcaniu do propagowania poznanych idei we własnym środowisku nauki i zamieszkania, zapoznaniu z podstawowymi założeniami Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK, organizowaniu akcji krwiodawstwa oraz poznaniu i zidentyfikowaniu się z ideą Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego Krwiodawstwa.

Krew można było oddać pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 w specjalnym krwiobusie, który stał na parkingu przy ul. Fabrycznej 3. Biorąca udział w akcji grupa wychowanków Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie stawiła się z samego rana w siedzibie  Starostwa Powiatowego, gdzie przywitał ich Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak. Podziękował  za udział w akcji oraz zachęcał do regularnego oddawania krwi.

Następnie, po wypełnieniu stosownych dokumentów, uczniowie udali się aby oddać krew.  W akcji wziął udział również Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, który jest honorowym dawcą krwi.

W imieniu dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie Urszuli Iwony Romanek składamy podziękowania  uczniom trzech zambrowskich placówek: Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz Zespołu Szkół nr 1, którzy wzięli udział w akcji.