9 marca 2017 roku odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu IX  Podlaski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. W turnieju udział wzięło 50 zawodników klubów sportowych O.S trenujących tę dyscyplinę w naszym oddziale (klub sportowy „Błyskawica”, „Szansa”, „Maratończyk”).

Celem turnieju było:

  • popularyzacja tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olimpiadach Specjalnych;
  • podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów;
  • stworzenie warunków do rywalizacji i sprawdzenia poziomu możliwości zawodników z różnych klubów;
  • rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w Regionie Podlaskim oraz integracja ze środowiskiem;
  • wyłonienie reprezentacji Oddziału Podlaskiego na Letnie Igrzyska 2018r oraz zawody ogólnopolskie.

Zawodnicy rywalizowali w ramach grup sprawnościowych, do których zostali dobrani po przeprowadzonych preeliminacjach- grach obserwowanych. Zawody były prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i działający przy nim klub sportowy „Błyskawica” reprezentowało 5 zawodników, którzy uplasowali się w poszczególnych grupach sprawnościowych na następujących miejscach:

- I miejsce – złoty medal – Damian O., Paweł B.

- II miejsce- srebrny medal – Daniel M., Mateusz W.

- III miejsce – brązowy medal – Paweł K.

Wszyscy zawodnicy pokazali  wysoki poziom a całemu turniejowi towarzyszyło wiele emocji zarówno wśród zawodników jak i trenerów. Turniej uświetnił swoją osobą  Starosta Powiatu Zambrowskiego p.Robert Maciej Rosiak. Wiele zaangażowania przy organizacji włożyli również nauczyciele i uczniowie ośrodka, gdyż przygotowanie i przeprowadzenie  imprezy wymaga wysiłku wielu osób. Pani dyr.SOSW w  Długoborzu Katarzyna Jakimiuk-Baran oraz p.Starosta złożyli szczególne podziękowania skierowane do organizatorów, sędziów, wolontariuszy a także zawodników i trenerów.

Katarzyna Kosakowska, organizator